Eusebio Panillo Jr @DOODS
๐Ÿ‘‰ YOU CAN WATCH THIS PRAYER HERE
https://www.youtube.com/wa...
๐Ÿ™PRAYER FOR THE FORGIVENESS OF OUR SINS๐Ÿ™
Eternal Father, I offer you all the Wounds of your dearly
beloved Son Jesus Christ the pains and the agonies of his
most sacred heart and his most Precious Blood
which gushed forth from all his wounds
in reparation for my sins
and those of the whole world..๐Ÿ™
๐Ÿ™ PRAYER TO THE SACRED HEART OF JESUS - YouTube

OFFER YOUR PRAYERS TO THE SACRED HEART OF JESUS FOR THE FORGIVENESS OF YOUR SINS AND LONGINGS.๐Ÿ‘‰๐Ÿ™ HIGHLY RECOMMENDED FOR MORE RELIGIOUS PRAYERS๐Ÿ™https://www...

12:00 AM - Sep 18, 2022
Only people mentioned by DOODS in this post can reply
Eusebio Panillo Jr @DOODS
18 September, 12:01
In response Eusebio Panillo Jr to his Publication
Have a blessed day to all Please let us pray to stop the
Pandemic in the mighty name of Jesus Christ amen๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™